Skip to main content

Hologenetinis Profilis – tai vidinės esybės žemėlapis, atskleidžiantis mūsų prigimtinių Dovanų lobyną. Jis apibūdina minčių ir elgesio modelius, trukdančius pasireikšti mūsų vidiniam Genijui, o taip pat ir kelią kaip šios kliūtys gali padėti sužadinti kūrybinį įkvėpimą. Profilis veikia ne kaip fiksuotas asmenybinių bruožų rinkinys, o kaip gyvas pasirinkto gyvenimo kelio pavaizdavimas, nurodantis užslėptus mūsų asmeninio potencialo kodus. Pažvelgę į savo Profilio Sferų, Genų Raktų ir Linijų aprašymus, randame raktažodžius, kurie nusako mūsų iššūkius (Šešėlius), išraišką (Dovanos) ir aukštesniąją gyvenimo paskirtį (Siddhi). Suvokti šiuos aprašymus ir įgyvendinti jų nešamą išmintį savo gyvenime – tai visas šio metodo darbas.

Daugiau apie Genų Raktų Profilio atsiradimo istoriją galite paskaityti Richard Rudd straipsnyje Hologenezė ir Šventa Žaizda.

Nemokamas Profilis
hologenetic profile how to read

Dažnių Spektras

11 Sferų

hologenetic profile life's work
hologenetic profile evolution
hologenetic profile radiance
hologenetic profile purpose
hologenetic profile attraction
hologenetic profile iq
hologenetic profile eq
hologenetic profile sq
hologenetic profile core wound, vocation
hologenetic profile culture
hologenetic profile pearl

Šešios Linijos

Šešios Linijos yra svarbi Genų Raktų Profilio sudėtinė dalis. Jos atskleidžia savitą archetipų prizmę, per kurią galima giliau pažinti savo Profilio Sferas ir jų reikšmę. Šešios Linijos – tai veikimo algoritmai, apibūdinantys mūsų vidines žaizdas ir iš jų kylančius elgesio modelius. Šalia kiekvienos Profilio Sferos rasite raktažodį, apibūdinantį toje Sferoje išreikštą Liniją. Šie Šešių Linijų archetipai išlieka nuoseklūs per visą Auksinį Kelią, nors jų raktažodžiai ir keičiasi priklausomai nuo Sferų, kuriose jos išreikštos. Toliau pateikiami Šešių Linijų archetipiniai aprašymai.
1 Linija

Vidinė Esmė – Savistaba – Savityra – Savęs Įgalinimas
Dažnis keičiasi nuo ‘bijau savo potencialo’ iki ‘tvirtai savimi pasitikiu’.
Atsiveria pilnavertiškai informacijai ir nuoširdžiam tiesmukumui.
Priespaudos Žaizda – išnagrinėti ir priimti baimes, eiti į save.

2 Linija

Saviraiška – Projekcija – Būties Lengvumas – Aistra ir Santykiai
Dažnis keičiasi nuo ‘nesąmoningai provokuoju’ iki ‘skleidžiu tyrą šviesą’.
Atsiveria aukšto dažnio žmonėms, neturintiems savanaudiškų tikslų.
Neigimo Žaizda – pažvelgti į savo santykių veidrodį, pyktį paversti aistra.

3 Linija

Prisitaikymas – Atradimas – Bandymai ir Klaidos – Energija ir Patirtis
Dažnis keičiasi nuo ‘nepatikimumo, pesimizmo ir Išsisukinėjimo’ iki ‘džiaugsmingumo, kuklumo ir išmintingumo’.
Atsiveria nejausdami išorinio spaudimo.
Gėdos Žaizda – įvertinti kokių įsipareigojimų vengiate, išmokti iš savęs pasijuokti.

4 Linija

Draugystė – Ryšys – Magnetinė Trauka – Meilė ir Bendruomenė
Dažnis keičiasi nuo ‘slėpiuosi už fiksuoto matymo’ iki ‘nuoširdumo ir atviro širdingumo’.
Atsiveria sąžiningam atvirumui, švelnumui ir romantikai.
Atstūmimo Žaizda – tik Jūs galite išgydyti savo širdį, būkite sau švelnūs.

5 Linija

Praktiškumas – Lyderystė – Organizuotumas – Valdymas ir Planavimas
Dažnis keičiasi nuo ‘saviapgaulės ir priespaudos’ iki ‘lyderystės per išklausymą’.
Atsiveria paprastiems ir praktiškiems sprendimams.
Kaltės Žaizda – stebėti sąmoningą ir nesąmoningą manipuliavimą, visiems, įskaitant save, atleisti.

6 Linija

Vizionierius – Globėjas – Autoritetas – Edukacija ir Atsidavimas
Dažnis keičiasi nuo ‘atsiskyrėlio, arogantiško ir neprieinamo’ iki ‘išmintingo ir savirealizuoto ateities kūrėjo’.
Atsiveria kantrybei.
Izoliacijos Žaizda – stebėti save, kai norisi atsitraukti, įkūnyti savo viziją savo paties gyvenime.

Auksinis Kelias

Visas Hologenetinis Profilis yra vadinamas Auksiniu Keliu, tačiau šiame kelyje yra išskirtos trys atskiros kelionės, kurios apibūdina tam tikrus aukštesniosios gyvenimo paskirties aspektus. Nors šias keliones Auksiniame Kelyje nagrinėjame kaip atskiras atkarpas, jos yra tampriai susijusios ir viena kitą apjungia į vientisą prasmių audeklą. Tai reiškia, kad kontempliuodami vieną iš kelionių, mes tuo pačiu aktyvuojame visus savo Hologenetinio Profilio aspektus. Nors Profilis yra sukurtas kaip įrankis darbui su visais 64 Genų Raktais, mūsų asmeninė kontempliacija ir dialogas su Genų Raktais prasideda nuo Profilyje esančių raktažodžių, skirtų mūsų konkrečiam keliui.

gene keys activation sequence

Auksiniame Kelyje siūloma pradėti nuo Aktyvacijos Kelionės, kuri atskleidža keturias pagrindines genetines Dovanas. Ši kelionė sutelkia dėmesį į mūsų tikrąjį Aš ir gyvenime vyraujančią esminę temą – nesąmoningą kasdienį požiūrį, kuris diktuoja mūsų gyvenimo pulsą ir formą. Šios keturios Dovanos tai lyg kertiniai gyvenimo taškai, kurie atspindi iššūkius, susijusius su mūsų visuotiniu vaidmeniu. Kelionė per šias Dovanas padės išreikšti mūsų prigimtinę paskirtį ir išlaikyti tvirtą vidinę pusiausvyrą.

Aktyvacijos Kelionė yra pagrindinė mūsų Hologenetinio Profilio atkarpa. Ji yra galingos transformacijos katalizatorius, leidžiantis suprasti savo prigimtines Dovanas. Aktyvacijos Kelionė apibūdina epinės kelionės esmę – Gyvenimo Darbą, Evoliuciją, Švytėjimą, ir Paskirtį. Gyvenimo Darbo ir Evoliucijos sferos nurodo mūsų išorinės veiklos charakteristikas, tuo tarpu Švytėjimo ir Paskirties sferos nurodo nematomą vidinį potencialą, kuris atsiveria, kuomet pilnai įsisaviname pirmąsias dvi Dovanas.

Apskaičiuota pagal Saulės planetos padėtį mūsų gimimo metu, Aktyvacijos Kelionė yra tarsi pradžios taškas mūsų asmeninių dažnių harmonizavime. Supratus ir priėmus šių keturių Genų Raktų Šešėlinius aspektus savyje, aktyvuosis jų aukštesnieji dažniai – Dovanos ir Siddhi – ko pasekoje įvyks apčiuopiami pokyčiai tiek mūsų viduje, tiek mūsų išoriniame pasaulyje. Kontempliuodami aukščiausius savo keturių Dovanų dažnius galime išlaisvinti savo tikrąjį Genijų ir tapti visiškos vidinės transformacijos liudininkais.

Aktyvacijos Kelionė – tai trijų sąmoningumo šuolių patirtis. Jie įvyksta tuomet, kai aktyvuojame aukštesniąją gyvenimo paskirtį savo DNR. Šie suvokimai yra vadinami Iššūkiu, Proveržiu, ir Stabilumu.

gene keys venus sequence

Veneros Kelionė mus drąsina giliam emociniam atsivėrimui per santykius. Tai kelionė, kuri atveria širdį, suderina santykių traukos lauką ir palaipsniui transformuoja emocinės savigynos modelius. Veneros Kelionės praktika švelniai palaiko emocinių žaizdų paleidime ir kviečia įvaldyti didįjį gyvenimo meną – kaip į nemeilę atsakyti su meile.

Veneros Kelionė yra Auksinio Kelio šerdis. Tai nepaprasta kelionė į genetines sroves ir karmines jėgas, kurios mus suformavo dar motinos įsčiose. Šie dėsningumai lemia tai, kokius santykius pritraukiame į savo gyvenimą (Trauka), mūsų intelektą (IQ), emocinį lengvumą (EQ) ir dvasinę įžvalgą (SQ). Studijuodami savo Veneros Kelionės sferas pastebime, kiek daug mūsų aukštesniosios prigimties aspektų buvo slopinami ankstyvoje jaunystėje. Juose galima pamatyti, kad sudėtingiausi mūsų santykių iššūkiai išties turi didžiausią potencialo užtaisą atskleisti mūsų užslėptas Dovanas.

Veneros Kelionė apibūdina mūsų vienatvės stiprybę ir tuo pačiu ypatingas Dovanas, pasireiškiančias santykiuose su kitais. Veneros Kelionės įžvalgos palaipsniui sušvelnina širdies apsauginius šarvus – šiuos suvokimus vadiname Dharma, Karma, Intelektu, Meile, ir Suvokimu. Kiekviename iš jų yra tam tikrų emocinių iššūkių, kuriuos priėmus, atrandame gilesnę santykių išraišką savo gyvenime.

gene keys pearl sequence

Perlo Kelionė apibūdina mūsų mainus su Visata – kaip duodame ir ką, pagal sinchroniškumo dėsnius, gauname iš platesnės visumos atgal. Ši trečioji kelionė veda į autentišką suklestėjimą bei padeda atskleisti mūsų aukščiausią pasitarnavimo visumai formą. Sužinoję savo pašaukimą ir prigimtines Dovanas, galime jas pasiūlyti bendrai viso pasaulio gerovei.

Perlas – tai natūrali Auksinio Kelio kulminacija, simbolizuojanti Aktyvacijos ir Veneros Kelionių derlių. Kai Aktyvacijos Kelionėje sustipriname pasitikėjimą savo genialumu,, o Veneros Kelionėje išsilaisviname iš klaidingo susitapatinimo su protėvių žaizdomis, mūsų DNR esanti esmė ima skleistis kaip tikrasis sielos pašaukimas. Keturios Perlo Kelionės sferos vadinamos: Pašaukimu, Bendruomene, Identitetu, ir Perlu. Jos apibūdina sinchroniškos orientacijos procesą, kurio metu užmezgamas ryšys su tais žmonėmis, bendruomenėmis ir dimensijomis, kurių mums reikia tam, kad įgyvendintumėme savo aukščiausiąjį pašaukimą.

Perlas, simbolizuojantis gyvenimo sužydėjimą, atskleidžia mūsų gerovės paslaptis ir jų įgyvendinimo paprastumą. Trys paskutiniai suvokimo etapai – Iniciatyva, Augimas ir Tarnystė – sukuria kvantinį šuolį mūsų esybėje. Šiame etape integruojama visa Auksinio Kelio esmė ir imame suvokti save kaip unikalią ir gyvybingą figūrą didžiulės visumos geometrijoje.

Ar mano gimimo laikas turi būti tikslus?