Skip to main content

Jūsų Hologenetinis Profilis yra nepaprastas dalykas. Tai, kad jis atsirado Jūsų gyvenime būtent dabar, rodo, kad esate pasirengę kitam savo evoliucijos lygiui. Jis suteikia Jums galimybę leistis į vidinę kelionę po dar neištirtas savasties vietas. Nors tikrasis kelias į save visais laikais buvo vienišas procesas, ši kelionė Jus neišvengiamai suartins su žmonėmis Jūsų gyvenime, o Hologenetinis Profilis suteiks aiškią struktūrą, kuria galėsite vadovautis keliaudami šiuo transformacijos keliu.

Jei leisitės į šią vidinę kelionę, Jums bus naudinga turėti bendrą kosminės erdvės, po kurią keliausite, paveikslą. Toliau pateikiama istorija, kurioje sužinosite iš kur kilęs Jūsų Hologenetinis Profilis ir kaip jis įsilieja į Jūsų tolesnės evoliucijos ir pabudimo istoriją.

Ramybė – Nutraukta Tyla

Pradžioje buvo ramybė. Tyla, besitęsianti amžinybėje – tobula ir nepertraukiama. Iš šios ramybės atsirado įvykių horizontas – virsmas. Pirmoji Visatos akimirka gimė kaip garsas,  šviesa, ar ugnis. Įvyko Didysis Sprogimas (The Big Bang), arba skilimas, kurio metu tylos tobulumo ratas nutrūko ir atsirado erdvė ir laikas. Skilimas atvėrė juodąją skylę, į kurią, bandydama ją užpildyti ir išlyginti, išsiliejo gyvybė. Kad ir kiek gyvybė stengėsi, skylė nemažėjo ir nedingo. Nuo pat pirmosios Visatos akimirkos gyvybė ir toliau bando užpildyti juodąją skylę visumos širdyje. Šį gyvybės liejimąsi į save mes vadiname evoliucija, o šią juodąją skylę ilgainiui pavadinome savo Šventa Žaizda.

Atsivėrusi skylė – tai įvykis, dėl kurio gyvybė ėmė regztis, o regzdamasi išsidalino į geometrines formas. Pirmoji iš visų formų buvo Trejybė, nes vienas niekada neskyla į du. Jei vienas suskyla į du, šioje formoje iš karto atsiranda trečias vienetas tam, kad vėl sujungtų du į bendrą vienį. Taip gyvybė ir toliau bando išgydyti bet kokį vientisumo įtrūkimą. Kai tik Visatoje susiformuodavo koks nors kosminis principas, jo vietoje tuoj pat imdavo sintetintis kitas. Taip trejetukai užleido vietą kosminiams materijos principams – ketvertukams, penketukams, šešetukams, septynetukams, aštuntukams ir devintukams. Šias geometrijos formas, atsiradusias iš pirmojo skilimo, mes vadiname fraktalais. Fraktalams besirezgant toliau, begalinėje erdvėje susiformavo laiko ir erdvės audinys, sukurtas pagal šių pirmųjų geometrijų formas. Ties tam tikra riba fraktalai pasiekdavo konstantą (šią konstantą galima išmatuoti aštuoniomis oktavomis sudarančiomis skaičių 64) ir ties ja dar kartą pasikartodavo, tačiau kitame lygmenyje. Taip gimė holografinė Visata ir visa gyvybė, laikas, ir erdvė buvo užkoduoti 64 kodų matricoje.

Suvienijimas – Žvaigždžių Susidarymas

Kai 64 kodų gyvybės matrica buvo įrašyta į erdvėlaikio audinį, pradinio įvykio pirminis spindulys ėmė sklaidytis ir įvyko palaipsnis atvėsimas. Kartu su atvėsimu prasidėjo susivienijimas, materijos kondensacija ir formavimasis pagal radialines vis dar besisukančių fraktalų linijas. Aplink kiekvieną holografinę juodąją skylę augo ištisi žvaigždžių laukai ir galaktikos. Gyvybė vis dar stengėsi išgydyti Visatos širdyje esančią skylę ir grįžti į nulinio taško vientisumą. Iš šio susivienijimo, skaičių ir geometrijos principų, atsirado stichijų elementai, o iš elementų atsirado planetos ir jų ratu besisukančios geometrijos. Kiekvienas besiformuojančios Visatos aspektas tapo fraktaliniu visumos veidrodžiu. Tai, kas atrodė kaip chaosas, iš tikrųjų buvo nesibaigiantis holografinis raštų, judėjimo ir geometrijos procesas.

Kvintesencija – Ankstyvoji Gyvenimo Genetika

Visatai plečiantis ir tuo pat metu vėstant, visumos paieškos pasuko dar vienu netikėtu keliu. Tam tikros geometrinės planetų ir saulių orbitos susijungė ir sukūrė galimybę atsirasti gyvybei. Susidarė mūsų planeta – Gaja. Elementai pradėjo jungtis ir nesustojo tol, kol buvo pasiekta tam tikra subtili pusiausvyra. Gimė vienaląsčiai organizmai. Jie buvo gyvybės kvintesencija, nes kiekvienas iš jų savyje talpino miniatiūrinį fraktalinės visumos žemėlapį. Tai buvo genetinis kodas. 64-ių kodų matrica rado būdą kaip tapti gyva. Kartu su gyvybe susiformavo ir sąmoningumo pagrindas. Augalai galėjo reaguoti į išorinius elementus, paversdami juos energija, ir tuomet gyvybė pradėjo plisti vandenynuose, ore ir visoje Žemėje. Bandydama išgydyti Šventą Žaizdą, gyvybė tapo vis sudėtingesnė, įvairesnė ir tuo pačiu nuostabesnė.

Būtis – Žmogaus Atsiradimas

Genetiniam kodui toliau evoliucionuojant ir prisitaikant prie aplinkos, atsirado žinduoliai, o galiausiai atsirado ir žmogus. Gyvybė toliau vystėsi pagal tuos pačius fraktalinės evoliucijos principus kaip ir nuo pat Visatos gimimo pradžios. Holograma buvo gyva, pulsuojanti ir pasikartojanti. Kartu su žmogumi atsirado dar viena didelė dovana – Būtis. Nors Būtis pirmą kartą gyvybei suteikė sąmoningumą, Šventa Žaizda vis tiek buvo visa ko centre. Žmonėms ši Žaizda buvo perduota per protėvių kraujo linijas ir užkoduota jų DNR substruktūroje. Šventos Žaizdos buvimas kėlė didžiulę baimę ir žmonija šiai baimei pašalinti ieškojo išeičių: kartais per malonumų paieškas, o dar dažniau per smurtą. Žmonių civilizacijų struktūra kilo ir krito ant smurto ir baimės bangų, kol gyvybėje spontaniškai įvyko dar vienas proveržis.

Transcendencija – Pradinės Visumos Pažadas

Šalia baimės, kuri žmoniją persekiojo per amžius, gyveno ir kita galimybė – klausimas. Šis klausimas buvo – „kodėl?“. Žmonės, kurie šiam klausimui paaukojo savo gyvenimą, mums parodė, kad turime galimybę eiti kryptimi, priešinga baimei. Amžių tėkmėje išminčių žodžiai skambėjo kaip varpai, primindami mums apie šią galimybę – kad mes turime aukštesniąją prigimtį ir transcendentinį potencialą. Buvo atrasta, kad giliai mumyse, jei tik turime drąsos pasinerti į Šventą Žaizdą, slypi pažadas pasiekti pradinę visumą. Taip prasidėjo žmogaus dvasinės paieškos. Tam tikrais istorijos tarpsniais atrodė, kad šios paieškos tapo dar intensyvesnės. Didžiausi mūsų mokytojai – Jėzus, Buda, Zaratustra, Mahometas – atsirado tos pačios epochos metu. Vėliau atsirado didžiosios religijos ir buvo parašyta daugybė šventų tekstų, padedančių mums siekti šios aukštesniosios prigimties: Biblija, Koranas, Talmudas, I Ching, ir daugelis kitų. Kiekviena iš šių tyrinėjimo krypčių bandė iššifruoti mūsų aukštesniosios prigimties kodą tam, kad galėtume rasti savo unikalų pabudimo kelią.

I Ching – Holografinis Kelias į Pabudimą

I Ching (Permainų Knyga) išmintis visų sakralinių tekstų tarpe yra nepriklausoma. Ji remiasi pradine 64 kodų matrica, kuri yra erdvėlaikio tęstinumo pagrindas, ir atspindi tikslią DNR matematinę struktūrą, todėl puikiai suvienija makro- ir mikro- kosmosus. Pirmuoju savo egzistavimo laikotarpiu I Ching, ypač tarp Daoistų, buvo naudojama kaip kontempliacijos priemonė, padedanti pasiekti aukštesniąsias sąmonės būsenas. Tačiau bėgant laikui ši knyga tapo žinoma kaip orakulas, o ne kaip dvasinio kelio palydovas. 1987 m. žmogus vardu Ra Uru Hu gavo atnaujintą transmisiją apie tikrąją I Ching paskirtį ir pritaikymą. Šiuos mokymus jis sudėjo į sistemą, pavadintą Žmogaus Dizainu. Žmogaus Dizainas apjungė I Ching su senovės astrologijos mokslu bei moderniu supratimu apie žmogaus genetiką.

64 Kodai – Genų Raktų Kilmė

Išdėstęs I Ching kodus ratu aplink Zodiaką, Ra iš tikrųjų atrado universalų gimimo laikrodį, kuris leidžia atsekti 64 archetipus, arba mūsų genuose užkoduotus elgsenos modelius. Šis atradimas leido jam giliai suprasti 64 I Ching simbolius, dar vadinamus heksagramomis. Kiekvienas iš šių simbolių turi šešias linijas ir kiekviena iš šių linijų turi konkretų ryšį su mūsų DNR aminorūgštimis ir baziniais nukleotidais. Be to, 64 heksagramose yra užkoduoti elgsenos archetipai, o tai reiškia, kad juos galima interpretuoti įvairiais lygmenimis bet kurioje srityje – nuo fiziologijos iki sociologijos. Richard Rudd, būdamas ankstyvasis Ra mokinys, septynerius metus kontempliavo 64 heksagramas ir patyrė savąjį atradimą – esminę įžvalgą, kuri šią išmintį pakreipė nauju keliu. Jis pavadino 64 genetinius archetipus Genų Raktais, supratęs juos ne kaip fiksuotas elgsenos savybes, bet kaip kintantį platų žmogaus galimybių spektrą.

Sąmonės Spektras – Tampame Savo Evoliucijos Architektais

Kiekvienas Genų Raktas, kaip pirminio visuotinio gyvybės modelio fraktalinis aspektas, savyje slepia begalinį potencialą. Šie kodai skirti visų žmonių sąmonės potencialo atskleidimui. Priklausomai nuo požiūrio, galite keisti savo Genų Raktų dažnį, taip darydami įtaką ne tik savo biologijai, bet ir likimui. Esant žemam dažniui ir Jumyse vyraujant baimei, Jūsų Genų Raktai pasireiškia kaip „aukos” modeliai – jie vadinami mūsų Šešėliais. Aukštesniuose dažniuose, Jums pakilus virš šio „aukos” modelio, pereinate į Dovanos dažnį, kuriame suaktyvinate kūrybinį proveržį savo gyvenime. Pats aukščiausias Genų Rakto dažnis  – tai nušvitimo būsena, vadinama Siddhi. Suprasdami šį dažnių procesą ir dirbdami su Genų Raktais įsitrauksite į gilų transformacijos procesą, pradedant Šešėlių paleidimu ir baigiant savo aukštesniojo prigimtinio potencialo atskleidimu.

Hologenetinis profilis – Kosmoso Žemėlapis, Užkoduotas DNR

Šios kosminės kelionės metu pamatėme, kaip glaudžiai viskas mūsų Visatoje yra susiję. Nepaisant to, kad Visata atrodo sudėtinga, jos esmė yra stulbinamai paprasta. Kai tuos pačius holografinius principus taikome ne tik erdvei, bet ir laikui, viskas tampa labai įdomu. Ką reiškia teiginys, kad laikas yra holograma? Vienu lygmeniu tai reiškia, kad nėra atsitiktinumų. Kiekvieną akimirką Visatoje veikia tam tikras modelis, o kadangi yra tik 64 pagrindiniai modeliai, gana lengva suprasti konkretaus momento dinamiką.

Panagrinėkime vieną tokį momentą – Jūsų gimimą. Tuo metu, kai gimėte, veikė tam tikras specifinių fraktalinių modelių rinkinys. Jei galėtume iššifruoti šiuos modelius, galėtume įžvelgti atitinkamas jėgas, dėl kurių esate toks, koks esate. Būtent tai ir yra Jūsų Hologenetinis Profilis – jis leidžia pažvelgti į hologramą ir pamatyti elgsenos archetipus (Genų Raktus), kurie apibrėžia būtent Jūsų gyvenimo evoliucinę kelionę.

Auksinis Kelias – Trys Pabudimo Kelionės

Jums pažvelgus į savo profilį pamatysite, kad jis suskirstytas į tris atkarpas. Kiekviena iš jų yra įžvalgų ir transformacinio potencialo kelionė Jūsų gyvenime. Kaip gyvybės kvintesencija, DNR molekulė yra užprogramuota taip, kad galiausiai pati save suvoktų. Vedama Šventos Žaizdos, ji nuolat ieško savo aukštesniosios prigimties. Jūsų Hologenetinio Profilio pagrindas yra tai, kad Jūsų DNR sekoje jau egzistuoja visumos atminties kodas. Jei sugebėsite savo DNR kodų lygmenyje suvibruoti tinkamais dažniais, galėsite efektyviai išlaisvinti savo aukščiausiąjį potencialą. Hologenetinis Profilis pateikia kelionės atkarpas, apskaičiuotas pagal Jūsų gimimo laiką, kurios atitinka Jūsų konkretų pabudimo kelią. Taikydami šiuos mokymus kasdieniame gyvenime, pamažu savo viduje atversite nuostabų ir giliai pažįstamą visumos jausmą.

Aktyvavimo Seka – Aukštesniojo Tikslo Įgyvendinimas

Apmąstant savo Hologetinio Profilio Genų Raktus, pirmoji tema, su kuria susidursite, bus Jūsų aukštesnioji paskirtis. Ji yra užkoduota giliai mūsų DNR. Žiūrint plačiau, mes visi turime tą pačią aukštesniąją prasmę – išgydyti savo Šventą Žaizdą ir grįžti į tobulos visumos tašką – tą nuostabią ramybę, kuri egzistavo prieš Visatos virsmo pradžią ir vis dar egzistuoja mumyse kaip genetinė atmintis. Tačiau kiekvienas iš mūsų, keliaudamas link tikrojo šaltinio, šiai kelionei pasirenkame skirtingą sąmoningumo lygį. Apmąstydami konkrečią savo aukštesniosios paskirties ypatybę ir įkūnydami ją savo gyvenime, aktyvuosite šios atkarpos aukštesnius dažnius savo DNR ir tai padovanos apčiuopiamus rezultatus Jūsų gyvenime.

Veneros Seka – Šventos Žaizdos Širdis

Iš trijų Auksinės Kelionės atkarpų stipriausią transformaciją patiriame Veneros Kelionėje. Ji  užbaigia mūsų kosminę istoriją. Veneros kelionė nukelia mus atgal į gyvenimo pradžią – į patį mūsų apvaisinimo tašką. Šis momentas yra mikrokosminis Didžiojo Sprogimo (The Big Bang) veidrodis. Būtent šiuo momentu mes gauname savo Šventą Žaizdą, kuri yra mums perduodama per protėvių DNR. Ši apvaisinimo akimirka žymi tašką, kai Jūsų sąmonė paliko būties visumą ir perėjo į didįjį gyvenimo žaidimą. Veneros Kelionė aprašo Jūsų Šventą Žaizdą holografiniais etapais, išdėstytais nuo apvaisinimo iki gimimo. Didžiausios Jūsų galimybės ir giliausi iššūkiai yra įrašyti Jūsų biologijoje dar iki Jūsų gimimo.

Šventą Žaizdą vadiname šventa todėl, kad ji yra neatsiejama egzistencijos dalis. Be pradinio skilimo gyvybė neegzistuotų ir mes negalėtume evoliucionuoti. Kai Žaizda patenka į pasaulį per žmogų, ji patenka per mūsų DNR, kuris yra mūsų būties potencialo žemėlapis. Šventa Žaizda tiesiogine to žodžio prasme „apsipina“ aplink mūsų DNR. Ji taip pat yra visų žmogiškųjų kančių priežastis, todėl pradėję dirbti su savo Veneros Kelione, keliausite į tuos savo gyvenimo aspektus, kuriuose jaučiate didžiausią diskomfortą. Tačiau Veneros Kelionė suteikia mums saugų ir švelnų kelią į Šventos Žaizdos širdį, kuriuo galime keliauti apibrėžtais etapais. Tai kelionė į priežastis, dėl kurių ne visada jaučiame meilę.

Saulės Sistema – Archetipų Ciklai

Nuo pat atsiradimo pradžios, mes, žmonės, su nuostaba žvelgėme į žvaigždes. Jas visais laikais naudojome tiek išorinei, tiek vidinei orientacijai. Ciklinis planetų ir mėnulių judėjimas yra akivaizdi metafora mūsų gyvenimo pokyčių ciklams. Galbūt dėl to visada svarstėme ar planetų judėjimas yra tik paprasta metafora, ar ir mūsų gyvenimų veidrodis? Holografinėje Visatoje viskas yra susiję su viskuo savo prasmingu sinchroniškumu.

Mums pirmą kartą pradėjus stebėti ir svarstyti planetų judėjimą ir savybes, radome tam tikrus dėsningumus, kurie padėjo intelektualiai suprasti mūsų intuityvius suvokimus. Bėgant tūkstantmečiams tam tikros planetos buvo siejamos su tam tikromis archetipinėmis savybėmis. Vėliau šios savybės buvo gryninamos ir evoliucionavo. Nors būtų galima manyti, kad mūsų protėviai, stebėję žvaigždes, buvo naivūs, daugeliu atžvilgių jie buvo labiau susiję su gyvąja Visata nei šiandien esame mes. Kodėl, pavyzdžiui, planetos Marsas ir Venera pradėtos tapatinti su vyriškomis ir moteriškomis savybėmis? Ar tai, kad Venera danguje savo judėjimu brėžia tobulą penkiakampį raštą, kuris atspindi struktūras, randamas daugumoje gėlių, yra sutapimas?

Venera – Moteriškumo Atgimimas

Veneros Kelionė buvo atskleista 2004 m., kuomet patys Genų Raktai jau buvo suformuluoti ir žinomi. Genų Raktų knyga – tai tiesiog kodų knyga, tuo tarpu Veneros Kelionė parodo kaip šiuos kodus pritaikyti praktiškai kiekvieno iš mūsų gyvenime. Veneros Kelionės esmė – naudoti Genų Raktus kaip priemonę gydyti savo širdį ir atverti mus tai besąlygiškai meilei, kuri yra mūsų prigimtinė teisė. Veneros Kelionė šia prasme yra moteriška, ir jai yra būdingos archetipinės motinos savybės – švelnumas, atlaidumas, kilnumas ir nuolankumas. Šiandienos pasaulyje moteriškumo galia yra atsinaujinimo procese ir šis procesas susijęs ne tik su moterimis. Jis susijęs su moteriškomis savybėmis, kurios priklauso mums visiems. Žvelgdami į šiuolaikinį pasaulį, kurį kuriame, turime suprasti, kad jei norime gyventi toliau, šių savybių mums prireiks labiau nei bet kada anksčiau.

Žaizdos Kelionė – Kančios Kilmė

Veneros Kelionė yra apskaičiuojama pagal Veneros, Marso ir Mėnulio padėtį Jūsų gimimo metu. Ji parodo kaip Šventa Žaizda logaritminiu būdu skleidžiasi per Jūsų vaikystės ciklus. Kaip ir prieš išsiritant kiaušiniui, visas Jūsų konkretaus žaizdų modelio planas yra sukondensuotas apvaisinimo momentu, ir taip pat kaip kiaušinėlis natūraliai dalijasi ir skaidosi, taip šie mikrokosminiai Dieviškieji principai išsiskaido į kiekvieną Jūsų vystymosi etapą. Žaizda taip pat yra tarsi genetinė holograma, pasireiškianti sluoksnis po sluoksnio mūsų vystymosi cikluose.

Mūsų pagrindiniai vystymosi ciklai vyksta kas septynerius metus. Taip yra todėl, kad per septynerius metus atsinaujina didžioji dalis mūsų organizmo ląstelių. Šių ciklų metu suformuoti modeliai įsitvirtina mūsų prigimtyje iki laiko, kuomet būsime pasirengę jiems pasipriešinti. Pirmojo septynerių metų ciklo metu (nuo 0 iki 7 metų) Šventa Žaizda pasireiškia kaip fizinis refleksas, verčiantis žmogų susitraukti. Antrajame septynerių metų cikle (nuo 7 iki 14 metų) ji pasireiškia kaip tam tikra emocinė gynybos strategija. Na, o trečiajame septynerių metų cikle (nuo 14 iki 21 metų) Žaizda pasireiškia kaip tam tikras mūsų įsitikinimas savo nepilnavertiškumu. Kiekvienas iš šių trijų etapų yra įspaustas trijuose nėštumo trimestruose ir tai turėtų padėti mums suvokti, koks iš tiesų nulemtas yra visas šis procesas.

Veneros Kelionė išsamiai apibūdina tikslius Šventos Žaizdos įspaudus Jūsų genetikoje ir vaikystės cikluose. Suprasdami Genų Raktus savo Veneros Kelionėje, galite atskleisti mitologinę istoriją apie tai kaip, kada, ir kodėl Jūsų širdis pamažu išmoko nepasitikėti gyvenimu. Apmąstydami savo vaikystės kelionės vingius ir posūkius, galite išnarplioti Veneros Kelionės pynę ir atverti priėmimo, atsakomybės ir atleidimo sau duris, pamažu mokydamiesi vėl pilnai atverti savo širdį pasitikėjimui. Toks ir yra Veneros Kelionės tikslas – atverti mums šešėlinius modelius, kuriais grindžiami mūsų santykiai tam, kad galėtume juos transformuoti ir patirti visą savo, kaip besąlygiškos meilės, prigimties galią.

Perlo Kelionė – Puiki Pabaiga

Kelionę į savo Hologeninį Profilį pradedame nuo Aktyvavimo Kelionės ir klausimo apie mūsų aukštesnįąją paskirtį. Tuomet Veneros Kelionėje pamažu sužinome, kad mūsų tikroji prasmė yra išgydyti savo širdį. Šio kelio po Profilį finalas yra vadinamas Perlo Kelione – kuomet mūsų širdis ima atsiverti, pamatome kaip organiškai pražysta mūsų prigimtinė gerovė. Šios paskirties, meilės ir klestėjimo temos natūraliai išplaukia viena iš kitos kaip trys atkarpos visame Auksiniame Genų Raktų Kelyje. Perlo Kelionė yra ypatinga tuo, kad ji dar nėra įsitvirtinusi šiuolaikiniame pasaulyje. Perlas yra susijęs su kolektyvinio intelekto gimimu. Atsivėrus mūsų širdims, tikroji klestėjimo reikšmė mūsų gyvenime visiškai pasikeičia. Užuot siekę asmeninių laimėjimų, gerovę suvokiame kaip poreikį tarnauti kažkam didesniam. Mūsų širdys trokšta tik vieno dalyko – panaudoti savo Dovanas tam, kad padėtume kitiems.

Perlas apibūdina Jūsų aukščiausią klestėjimo išraišką. Jis taip pat nurodo kaip pritrauksite tinkamus bendraminčius savo aukštesniajam tikslui įgyvendinti. Širdies atsivėrimas mus atveda prie kolektyvinio intelekto slenkčio, kuris mūsų planetoje vis dar vystosi. Šis intelektas grindžiamas labdaringumo principais. Labdaringumas prasideda ten, kur baigiasi konkurencija. Konkurencija pati iš savęs bloga nėra, tačiau šiuo metu jos dažnas pagrindas yra konfliktas. Kai tarp žmonių išryškės naujas kolektyvinis intelektas, rasime ir visiškai naują mąstymo, elgesio ir visuomenės organizavimo būdą. Taip Šventa Žaizda bus išgydyta ne tik asmeniniame, bet ir kolektyviniame lygmenyje.

Išnykimas – Ramus Protas

Visos didžios istorijos turi savo pabaigą. Kai žmogus peržengia proto ribas, viskas vėl grįžta į pradinę būties ramybę, o Šventą Žaizdą išgydo Dieviškas suardymo procesas. Nelikus skylės mūsų būties centre, sąmonė galutinai išsilaisvina iš evoliucijos gniaužtų. Tai mitinis išnykimo laikas kai žmonija ir, iš tiesų, visa kūrinija vėl grįš prie savo ištakų. Tai bus graži žmonijos gulbės giesmė. Žvelgti šiomis akimis ir tyliu protu – tai stebėti visų mūsų klausimų ir ieškojimų pabaigą. Toks laikas egzistavo prieš mums gimstant ir buvo perduodamas per įvairias kultūras kaip gili vidinė atmintis, ilgesys, ar svajonė. Būties tikslas yra paradoksalus – grįžti į būties belaikiškumą.